การสมัครสมาชิก

  1. ใสมัครโดยเข้าทาง bit.ly/3YzlLYR

    2. กรอกเบอร์มือถือ

2.ตั้งรหัส pin

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวและ ต้องกรอกเขตที่พร้อมปฏิบัติงาน

4. กรอก OTP ที่ได้รับทาง SMS เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

5.สินสุดขั้นตอน การสมัคร สามารถกด ปุ่มติดต่อหัวหน้าเขต เพื่อเข้ากลุ่ม กรณีเกิดปัญหาจะมีคนคอย support