การรายงานผลเลือกตั้งแบบคะแนนปิดหน่วย

กรณีใช้สำหรับอาสาสมัครที่ต้องการ คะแนน มากกว่าหน่วยที่จองไว้

ระบบจะจำกัดให้อาสาสามารถรายงานผลภายในเขตที่ตัวเองสมัครไว้เท่านั้น
เข้าสู้ระบบทาง https://reporter.election.in.th/

  1. กดปุ่มรายงานผลเพิ่มเติม

2. เลือกประเภทคะแนน (สส.แบ่งเขต / สส.บัญชีรายชื่(PL) แขวง/ตำบล และเลือกหน่วยที่ต้องการรายงานผล

3.อาสาจะต้องแนบไฟล์รูป ภาพ 3 อย่าง 1. รูปภาพป้ายหน่วย 2. ใบปะหน้าหรือแบบ สส.5/18 3.รูปกระดานนับคะแนน
โดยสามารถอัพโหลดหลายภาพ

4.อาสาจะต้องตรวจทาน ข้อมูลจาก แบบ สส. 5/18 ก่อนกรอกเข้าสู่ระบบและกดยืนยัน เพื่อส่งข้อมูล

สามารถรายงานต่อไปได้แบบไม่มีข้อจำกัด
โดยคะแนนแบบปิดหน่วยนี้จะมีหัวหน้าเขต คอยตรวจสอบ ก่อนนำไปใช้ในระบบของภาคสื่อ